Bez kategorii


Categories Bez kategorii
07 wrz

Ogrodzenia WPC a prawo budowlane

ogrodzenia wpc a prawo budowlane

Obecnie, gdy człowiek całymi dnia gdzieś się spieszy, coś załatwia i nie ma dla siebie czasu, spowodowały, że bardziej niż kiedykolwiek zaczynamy dbać o swoją prywatność. Przestrzeń wokół naszych domów stale się kurczy za sprawą nowych budynków, dlatego też szukamy rozwiązań, które chociaż w pewien sposób dadzą nam przestrzeń do odpoczynku z dala od innych. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest postawienie ogrodzenia WPC między sąsiadami. Warto jednak wiedzieć, że tę kwestę regulują przepisy prawa i nie można stosować „samowolki”, gdyż może z tego wyjść więcej szkody niż pożytku.

Prawo budowlane

Aktem prawnym, z którym warto się zapoznać przed budową ogrodzenia, jest Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Po jej nowelizacji z 2015 r. zostały uproszczone ogólne zasady względem stawiania płotów.

Z tego aktu dowiemy się wówczas, że prawo budowlane nie reguluje konkretnie budowy ogrodzenia między zasadami, ale precyzyjne określa ogólne zasady dotyczące tej czynności. Jest to o tyle pomoce, iż wiadomo jest, co możemy, a czego nam nie wolno.

Kiedy musimy zgłosić budowę ogrodzenia WPC?

Za sprawą wyżej wymienionej nowelizacji zniesiony został obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę ogrodzenia oraz zgłaszanie zamiaru budowy. Warunkiem jest jednak kwestia techniczna, otóż płot nie może liczyć więcej niż 2,2 m od poziomu gruntu.

Oczywiście nie oznacza to, że w razie konieczności ogrodzenia WPC nie mogą być wyższe. Jednak taki fakt trzeba będzie zgłosić w odpowiednim urzędzie. W takim dokumencie musi się znaleźć informacje o zamierzeniu budowy ogrodzenia, jego wysokości, rodzaju oraz terminie rozpoczęcia prac. Po złożeniu wniosku urzędnicy mają 21 dni, aby sprzeciwić się inwestycji. Jeśli nic takiego się nie wydarzy, możesz rozpocząć budowę. 

Ogrodzenia WPC na granicy działek

Stawiając ogrodzenie na granicy sąsiadujących działek, uznaje się, że będzie ono służyło właścicielom tych działek. Kodeks cywilny nie precyzuje niestety, który z sąsiadów będzie właścicielem ogrodzenia WPC, a to sprawia, że należy uzgodnić poniższe kwestie:

  • skoro ogrodzenie ma być własnością wspólną, to wszyscy powinni wyrazić zgodę na jego budowę. W innym przypadku możemy naruszyć cudzą własność, czego konsekwencja może być np. konieczność rozbiórki ogrodzenia WPC,
  • z kolei, jeśli obie strony zgadzają się na budowę i ma być to ich wspólna własność, to płot powinien być sfinansowany równo przez wszystkich właścicieli. Musisz jednak mieć świadomość, że sąsiad może się zgodzić na postawienie ogrodzenia, ale nie będzie chciał się do inwestycji dołożyć. Prawo nie nakłada na niego takiego obowiązku, więc to Ty decydujesz, co jest dla Ciebie lepsze.

Aby zadbać o dobre relacje z sąsiadami, warto wszystkie spory i kwestie techniczne wcześniej ustalić. Dobrym pomysłem jest również spisanie wszystkiego w formie umowy.

Ogrodzenie na własnej posesji

Wygodniejszym i bezpieczniejszym sposobem umiejscowienia ogrodzenia WPC jest własna posesja. W tym przypadku nie potrzebujesz zgody sąsiada. Musisz jedynie przestrzegać przepisów dotyczących jego odległości od działki graniczącej oraz wysokości, jeśli nie chcesz zgłaszać zamiaru budowy.

Drugą stroną medalu jest oczywiście fakt, że to Ty ponosisz wszelkie koszty zarówno te związane z samą budową, jak i późniejszą pielęgnacją.

Dobre relacje sąsiedzkie kontra ogrodzenie

Chęć postawienia ogrodzenia WPC wcale nie musi stać się kością niezgody. Zwłaszcza jeśli nasze sąsiedzkie relacje układają się pomyślnie, warto postawić na szacunek i empatię.

Nawet gdy zdecydujesz się zbudować ogrodzenie na własnej posesji, dobrze jest poinformować o tym sąsiada. Może się bowiem zdarzyć, że nasz płot np. zacieni czyjś ogród lub utrudni koszenie trawy. W takiej sytuacji warto wypracować kompromis, by nie popsuć relacji sąsiedzkich.


Regionalni
kierownicy
sprzedaży

Regionalni
kierownicy sprzedaży

Piotr Maduzia
Region południowy
E-mail: piotr.maduzia@gamrat.pl
Telefon kom: +48 726 002 104

Adam Strzałba
Region północny
E-mail: astrzalba@gamrat.pl
Telefon kom: +48 502 315 769

Dział
sprzedaży
krajowej

Dział sprzedaży
krajowej

SŁAWOMIR ZIELIŃSKI
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
E-mail: szielinski@gamrat.com.pl
Telefon: +48 13 491 4533
Telefon kom.: +48 726 001 979

KAROLINA NOWICKA
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
E-mail: knowicka@gamrat.com.pl
Telefon: +48 13 491 4533
Telefon kom.: +48 726 001 946

Centra
dystrybucji

Eksport

Export

ŁUKASZ BIELAWSKI
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
E-mail: lbielawski@gamrat.com.pl
Telefon: +48 13 491 4533
Telefon kom.: +48 608 636 370

Napisz
do nas